نوشته‌ها

ساختمان گلدسته

ساختمان گلدسته

معماری مناره:

به طور کلی ساخت مناره از سه قسمت پایه– ساقه (بدنه) و کلاه یا تاج تشکیل شده است. -پایه: 1 از آنجا که مناره با ارتفاع زیادی و مساحت کم زیربنا، فشار زیادی را بر سطح قاعده خود تحمیل می کند و هرگونه سستی در پایه ها باعث انهدام و فروریختن بنا می گردد. به همین جهت برای استحکام و اطمینان بیشتر زمین را تا جائی که به زمین سخت برسد حفر کرده سپس با شفته و سنگ آن را پر و مستحکم می ساختند، آنگاه پایه اصلی منار را با سنگ و آجر بنا می کردند

.
2-بدنه یا ساقه:

شکل فرم بدنه مناره ممالک اسلامی متفاوت و دارای نوع زیادیست و با توجه به ذوق و ابتکار معماران هر ناحیه به طور گوناگون جلوه گر شده است. برای مثال مناره مساجد اولیه دوره عباسی در بین النهرین مخروطی شکل با پله های مارپیچ بیرونی بوده است

3-تاج یا مأذنه منار:

بدنه منار در نقطه گلوگاه به وسیله چند رشته مقرنس کاری و یا پیش آمدگی مقعذگونه مانند گل نیلوفر یا گل شیپوری باز شده با افزایش مقطع عرضی به صورت دایره یا چند ضلعی در می آید. این مقطع به دست آمده نعلبکی منار را که جایگاه موذن است به وجود می آورد.

گلدسته مسجد

گلدسته مسجد

ساختمان گلدسته

دیوارهای منار در وسط تاج یا جایگاه موذن بسیار باریک شده و به صورت ستون موزونی درآمده و از سرپوش تاج نیز خارج می شود و متر بالتر از سقف تاج منار ادامه می یابد. برای جلوگیری از سقوطگاه به ارتفاع 3یا 2  موذن معمولاً در اطراف جایگاه دیواری کوتاه یا نرده ای مشبک انوان گره بندی زیبا و استادانه به کار رفته که زیبائی خاص به منار می بخشد.

ناگفته نماند که سرپوش یا سقف تاج منار نیز با اشکال مختلف و فرم های متعدد جلوه گر می شود.

ساختمان گلدسته

ساخت گلدسته

گنبد و گلدسته سازی

ساخت انواع گنبد و گلدسته

گنبد و گلدسته سازی