در صورت روی هم افتادن تصاویر صفحه را مجددا آپلود نمایید

مراحل ساخت مسجد دانشگاه جامع امام حسین {ع} شامل گنبد ،گلدسته ها،شبستان ، محراب، سردرب،مزار شهدا و …